woensdag, mei 10, 2006

Zoektocht naar financiële steun (verslag) [deel 2]

Dit is deel twee van mijn verslag van mijn zoektocht naar financiële steun om mijn verblijf in Japan (2006-2007) te helpen bekostigen.
Deze drie onderstaande

1) Monbusho beurs
(reeds behandeld in deel 1)

2) Rotary Club
Een tweede plaats waar ik gezocht heb naar financiële steun was de (benelux afdeling van de) Rotary International. Het is Professor Vanoverbeke die me over het bestaan van deze organisatie heeft verteld. Zonder dit zou ik er waarschijnlijk nooit opgekomen zijn. Rotary International is een organisatie die onderverdeeld is in districten (die nog verder onderverdeeld zijn in clubs) die over de hele wereld verspreid zijn. Het enige belangrijke dat hier van de clubs geweten moet zijn is dat ze een aantal beurzen uitdelen binnen elk district. Het is voor zo een beurs dat ik een aanvraag wou indienen.

Eind februari begon ik mijn zoektocht naar informatie over deze Rotary clubs. Vrij snel vond ik een site waar de procedure (en nodige documenten) voor het aanvragen van een beurs beschreven stond. Hoewel ik nog maar net begonnen was had ik al direct een probleem, de deadline voor het indienen van zo'n aanvraag (alle vereiste documenten inclusief) was 28 februari. Ik had minder als een week tijd om alles in orde te brengen. Vermits mij dit niet zou lukken, heb ik een aantal mensen (secretarissen en voorzitters) van Rotary clubs gebeld om hen om raad te vragen. hierbij kwam ik te weten dat het mogelijk was om de vereiste documenten later binnen te brengen, zolang het inschrijvingsformulier zelf maar op tijd binnen was. Ik heb hierna zo snel mogelijk het inschrijvingsformulier gepost met een brief waarin ik vermeld dat er nog documenten ontbreken en ik die later zou binnenbrengen.
De ontbrekende formulieren heb ik later dus binnengebracht, maar ondertussen had ik weet gekregen van een ander probleem. Door het snel zijn had ik de juiste procedure voor het indienen van de aanvraag niet gevolgd. Het is namelijk vereist dat je eerst contact opneemt met een club uit je buurt en deze moet dan, na je reden voor het willen van de beurs te hebben goedgekeurd, de aanvraag indienen. Ik heb deze stap (van eerst naar een club te gaan) overgeslagen en dit moest rechtgezet worden. Ik ben dan naar de voorzitter van de club van mijn gemeente geweest om eens met hem te praten. Dit ging goed en hij heeft mijn inschrijving ondertekend, zodat alles in orde was.

23 maart kreeg ik een brief in de bus waarin mij gemeld werd dat de preselectie (dewelke uit een interview bestond) zou plaatsvinden op 1 april in Tongeren. Op 1 april ging ik naar Tongeren en heb het interview afgelegd. Het ging er allemaal vrij formeel aan toe, het waren er allemaal in pakken (een geluk dat ik ook mijn pak had aangedaan), niet iets wat ik gewoon was. Het interview was niet zo eenvoudig en was eigenlijk niet zo goed gegaan. Eerst en vooral werd mij gevraagd om mij kort voor te stellen en te zeggen waarom ik naar Rotary International gekomen ben voor een beurs. Hierna volgde een heel deel vragen over mijn CV. Zo vroegen ze me "Waarom nog Japanologie studeren na Informatica?" En "Hou je je informatica-kennis nog bij?" Ook vroegen ze me allerlei dingen over mijn meewerken aan school- en groeps activiteiten. Na hiermee klaar te zijn, werden mij een aantal vragen gesteld om mijn kennis van Rotary International te testen, evenals mijn kennis van de Benelux (vb. "Welke taal spreekt men in Luxemburg?", of "als je de staatsstructuur van België in Japan aan iemand zou moeten uitleggen, hoe zou je dat doen?"). Als laatste moest ik een ca. 5 minuten durende monoloog houden over een van drie mogelijke onderwerpen. Dit waren vrij actuele, ethische, ... ik kan ze niet zo goed beschrijven, maar in ieder geval moeilijke onderwerpen. Na deze "monoloog" (die niet echt een monoloog was, vermits ik niet goed wist wat zeggen en ze mij moesten helpen door vragen te stellen over mijn mening over het onderwerp), was het interview gedaan en kon ik naar huis.

Enkele weken later volgde een brief die mij de uitslag van het interview liet weten. Ik had al het gevoel dat het interview niet goed was gegaan en de inhoud van de brief bevestigde dat vermoeden. Ze bedankten mij voor mijn aanvraag, maar moesten mij spijtig genoeg melden dat ik niet aan de eisen van een Rotary beurskandidaat voldoe.


3) Financiële steun van Japanse bedrijven in België
(volgt later)

4) Honda beurs
(volgt later)

5) Heiwanakajima beurs
(volgt later)

2 opmerkingen:

Dreetje in Japan zei

Zeg, Kevin

Was jij toevallig niet één van die 4 studenten die een beurs van Honda Belgium in de wacht heeft gekregen. Ik was er in ieder geval niet bij. Jammer , hopelijk heb jij meer geluk.

Jipo zei

Zoals in een volgende post te lezen is, was ik spijtig genoeg ook niet bij de gelukkigen.