donderdag, februari 22, 2007

Wat is mijn "Certificate of Completion" waard?

Zoals in een vorige post reeds vermeld ben ik geslaagd voor de Japanese Intensive Course die we hier aan de Shinshu Universiteit gevolgd hebben. Door het aardige niveau van de cursus (of sommige onderdelen ervan alleszins) zou je kunnen zeggen dat een "Certificate of Completion" toch een aardige kennis van het Japans aanduidt. Er zijn echter een aantal zaken waardoor ik zelf van mening ben dat dit certificaat niet zo veel betekent.

Om mijn redenen hiervoor te verduidelijken geef ik even de manier van punten geven. Ik moet wel zeggen dat dit is wat ik mij ervan herinner, indien ik mis ben mag men mij dit altijd melden. Je score voor de helft van de vakken werd bepaald door enerzijds je aanwezigheid en anderzijds je meewerking in de klas. Voor de andere helft van de vakken kwamen hier bovenop nog testen bij. In beide gevallen telde je aanwezigheid mee voor 30% of meer van je score. In het geval dat er testen waren, telden maar voor zo'n derde van je punten mee.

Een eerste ding wat ik hier niet zo goed aan vind is dat er zo weinig bepaald wordt door testen. Als men ons niet test, hoe kunnen ze dan weten hoe goed we zijn? Een tegenargument hiervoor is dat ze tijdens de les met ons praten en daaruit ook kunnen afleiden hoe we het doen. Mogelijk is dit oa. wat ze bij het deel "meewerking in de klas" doen.

Een tweede ding wat ik niet zo goed vind, of eerder, waar ik het nut niet van inzie is de aanwezigheid die ze zo belangrijk vinden.
Een eerste reden hiervoor is dat aanwezig zijn in de les geen garantie dat om iets bijleren. En als je eens een les zou bijgewoond hebben zou dit duidelijk zijn. Er waren namelijk regelmatig mensen die bijna in slaap aan het vallen waren, of helemaal geen interesse toonden.
Een tweede reden is dat de regels die er rond deze aanwezigheid vrij streng zijn, maar dat ze niet toegepast worden. Belangrijk bij deze aanwezigheid is dat je 70% van de lessen aanwezig moest zijn om te slagen. Als je minder dan een half uur (of was het een uur?) te laat bent, krijg je een gedeeltelijke afwezigheid; als je later komt, krijg je een volledige afwezigheid. En drie gedeeltelijke afwezigheden is gelijk aan een volledige. Waar ik mij wat in ergerde was dat deze gedeeltelijke afwezigheden waar ze het over hadden, niet leken toegepast te worden. Er waren namelijk een aantal studenten die misschien op een paar lessen na elke les te laat waren. Meestal was zo'n 10 a 15 minuten, maar toch. Een paar keer kan je wel te laat komen, maar elke keer is wel wat overdreven.
Een derde en laatste reden is dat hoewel het een regel is dat als je meer dan 70% van de lessen afwezig bent je niet kan slagen, dit niet zo echt toegepast wordt. Er waren namelijk een aantal studenten die de 70% aanwezigheids grens niet gehaald hebben, maar na wat klusjes gedaan te hebben (zoals het PC-lokaal kuisen of de vuilbakken van een aantal leslokalen leeg te maken), deed men hier een oog voor dicht.

Dus wat is nu de waarde van mijn "Certificate of Completion"? Een certificaat dat je, als je faalt, zelfs kan bekomen door wat klusjes op te knappen?

Geen opmerkingen: