dinsdag, december 12, 2006

Karaoke'en

Vorige zaterdag (9 december) 's namiddags ben ik nog eens gaan karaoke'en, samen met Manyee, Diana, Emi en Tesop. We gingen 's namiddags omdat het dan goedkoper was als 's avonds. We zijn daar geweest van 15:15 tot 19:00, lang dus :-D

In die karaoke-plaats was er de mogelijkheid om 399Yen (ofzo) te betalen en dan kon ge zolang gedaar waart zoveel drinken als ge wou. Ge kon kiezen tussen frisdrank, fruitsap, thee (koud en warm) en koffie (koud en warm). Da vond ik een goede deal, vooral omda we der zolang hemme gezeten.

Een paar mindere dingen die tijdens de karaoke duidelijk werden is 1) zinge is nie zo echt mn ding, tis te zegge kvind da'k nie zo goe klink. Magoe, das nu nie echt zo erg, want der zijn wel meer mense die da probleem hemme :-) 2) Ik hen heel weinig liedjes titels zoda ik geen liekes kan opzoeke die ik zou kunne meezinge. 3) Ik ken heel weinig teksten van liedjes. Het refrein ken ik soms dan wel, ma devolledige tekst meestal nie, wa wel een probleem is (de tekst sta der wel, ma toch word't dan moeilijker, vb. om te weten op welke toon'k da moet zingen).
Als ik dan toch titels van liedjes vind, dan zijn da veelal liedjes die ik graag hoor, ma da wil nie zegge da'k de tekst der van ken. Best bummer almaal.

Magoe, ik heb als resultaat nie zoveel gezongen, ma da von'k nie zo erg eil, twas plezant, en de ander mense zo goed hore zinge vond ik ook leuk :-) Tis telkens weer verschiete hoe goe sommige mense kunne singen (vb. Tesop) :-D


Anyhow, hier wat fotos van't gebeuren :-)

Geen opmerkingen: